slupek linnia srodkowa
nagloweklinnia
zdjęcie  Jedną z najistotniejszych czynności poprzedzających proces aplikacji jest dostosowanie produktu o fabrycznie stałych parametrach fizykochemicznych do jakże różnorodnych warunków produkcyjnych. Operacja ta ma na celu przystosowanie produktu
do aktualnego systemu aplikacji wyrobu, temperatury jak również innych bardzo różnych czynników jak chociażby sposób malowania elementu, rodzaj połysku, sposób suszenia wymagana żywotność mieszaniny roboczej ect…..
Mając na względzie powyższe czynniki nieuniknione jest mieszanie lakieru lub farby z odpowiednim rozcieńczalnikiem. Dobór odpowiedniego rozcieńczalnika jest niezwykle istotny i ma kluczowe znaczenie na cały proces aplikacji i schnięcia wyrobu. Dlatego też polecamy tą kwestię pozostawić naszym doradcom technicznym.
Firma IRIS poleca stosowanie oryginalnych, fabrycznych rozcieńczalników. Tylko to gwarantuje najwyższą możliwą jakość produktu i zoptymalizowanie procesu aplikacji.
Oto niektóre z naszych propozycji :

nagloweklinnia
rozcieńczalniki nitro
IRILAC Disolvente - rozcieńczalnik nitro
Typowy rozcieńczalnik nitro. Stosowany do wszystkich produktów NITRO firmy IRIS w ilości od 5-40%. Wolny czas parowania umożliwia stosowanie tego rozpuszczalnika w klasycznych systemach aplikacji jak również na polewarkach.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

rozcieńczalniki poliuretanowe
IRIDUR Disolvente - rozcieńczalnik poliuretanowy
Rozcieńczalnik dostosowany do warunków panujących w większości krajowych malarni. Dodany w ilości od 10-30% obniża lepkość produktu jak również przyśpiesza proces schnięcia. Ma niewielki wpływ na żywotność mieszaniny.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

L 8 Disolvente - rozcieńczalnik poliuretanowy wolny
Szlachetny rozcieńczalnik poprawiający proces rozpływania się produktu. Dodawany w ilości do 8-10%. Gwałtownie obniża lepkość. Polecany do bardzo wysokich połysków oraz w okresie podwyższonych temperatur.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

1030 Disolvente - rozcieńczalnik poliuretanowy szybki
Rozcieńczalnik gwałtownie obniżający lepkość mieszaniny i znacznie wydłużający jej "czas życia". Polecany wszędzie tam gdzie istnieje możliwość odzysku materiału lakierniczego oraz na polewarki.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

3030 Disolvente - rozcieńczalnik poliuretanowy retendante
Rozcieńczalnik wolnoparujący stosowany przy temperaturach na malarni powyżej 35°C. Gwarantuje doskonałą rozlewność produktu – spowalnia proces schnięcia.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

rozcieńczalniki spirytusowe
AQUA Disolvente - rozcieńczalnik spirytusowy
Rozcieńczalnik zawierający 98% czystego spirytusu. Polecany do bejc spirytusowych oraz do lakierów wodnych. Stosowany wraz z lakierami wodorozcieńczalnymi gwarantuje doskonałą rozlewność, bardzo szybki czas schnięcia jak również minimalizuje "unoszenie" słoi drewna.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

a)rozcieńczalniki poliestrowe
510 Disolvente - rozcieńczalnik poliestrowy
Rozcieńczalnik do pokładów poliestrowych białych i transparentnych. Gwałtownie obniża lepkość mieszaniny. Pozwala na szybkie utwardzenie się produktu.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

Disolvente BL Robot - rozcieńczalnik poliestrowy
Rozcieńczalnik do wyrobów poliestrowych nawierzchniowych w tym do bardzo wysokich połysków. Szybki czas parowania przyśpiesza proces schnięcia przy czym po aplikacji zalecany czas rozlania się produktu w temperaturze nie większej niż 20°C około 10 minut.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

Disolvente 332 - rozcieńczalnik poliestrowy
Rozcieńczalnik wolnoparujący do bezbarwnych i transparentnych wyrobów poliestrowych. Gwarantuje doskonałą rozlewność powłoki lakierniczej przy nieznacznie spowolnionym czasie schnięcia.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc

wyroby pozostałe
IQ 104 - produkt do mycia pomp i robotów lakierniczych
Produkt przeznaczony do mycia agregatów lakierniczych i robotów. Wysoka reakcyjnośc z typowymi produktami lakierniczymi gwarantuje skuteczne mycie pomp lakierniczych i pistoletów.
karta techniczna:  pdf  doc
karta bezpieczeństwa:  pdf  doc